Proefproject 1: koolstofopvang

Dit is een proefproject voor het opzetten en testen van belangrijke koolstofafvangprocessen, waaronder de voor- en nabehandeling van uitlaatgassen en de opslag van CO₂ op een duale brandstof scheepsdieselmotor.

Dit is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject om CO₂ uit uitlaatgassen te halen door voorreiniging en nabehandeling van de uitlaatgassen met het oog op de reductie van schadelijke broeikasgassen in de maritieme sector. Het gaat hierbij om het absorberen van de CO₂ uit scheepsdiesel en uitlaatgassen van grote generatoren. Het is absoluut noodzakelijk om de uitlaatgassen te reinigen voordat CO₂ wordt onttrokken.

Gezien het feit dat defossilisatie afhankelijk is van het gebruik van synthetische brandstoffen en de verwerkte derivaten daarvan, is kennis over het ontstaan van koolstofdioxide van grote economische waarde.