Proefproject 3: PtX

In dit proefproject wordt een offshore testplatform ontwikkeld waarmee innovatieve en veelbelovende elektrolyse- en power-to-x-concepten onder reële omstandigheden offshore in afzonderlijke processtappen en als een geïntegreerde procesketen kunnen worden getest en verder ontwikkeld met als doel de interactie tussen de geselecteerde processen en installatiecomponenten te onderzoeken.

PtX-processen omvatten de productie van methaan (LNG), methanol, koolwaterstoffen (Fischer-Tropsch) en ammoniak. Het uitgebreide overzicht van de geselecteerde installaties en procesconcepten omvat alle relevante onderzoeksvragen, van materiaalonderzoek en bedrijfsmodi tot veiligheids- en milieuconcepten. De complexe uitvoering van offshore elektrolyse- en PtX-processen vraagt om onderzoek naar complexe vraagstukken op het gebied van waterbeheer, infrastructuur, integratie en controle. Een centraal punt is het evalueren van geschikte voorgeselecteerde opties voor de implementatie van het platformidee.