over ons

De ingenieursgroep Kensche, Ruth & Partner is een onderneming die in 2019 is opgericht en die zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe technologieën ter voorkoming van vervuilende emissies die kunnen worden gebruikt om de klimaatverandering af te remmen.

Dipl.-Phys. Jürgen Ruth studeerde metaalfysica aan de Universiteit van Göttingen. Als uitlaatgasspecialist bij een groot technologiebedrijf in Stuttgart werkt Jürgen als fysicus in Research and Advance Engineering en heeft sinds 2004 een ingenieursbureau als nevenactiviteit. Als inwoner van Cuxhaven in Noord-Duitsland kwam hij in aanraking met vervuilende emissies die in de scheepvaart bestonden en dit werd steeds meer een worsteling door zijn jarenlange contacten en vriendschappen met zeevarenden en rederijen die hij al sinds zijn jeugd kende. Het patent DE 10 2018 1114 132.7, “proces voor de productie van brandstof” ontstond uit deze verbanden en discussies. Het schetst het idee hoe CO₂ uit de uitlaatgassen van het schip kan worden gewonnen, zodat het op de plaats van bestemming kan worden verwerkt tot synthetische brandstof met behulp van waterstof die uit windenergie wordt opgewekt

Dit is een ambitieus doel. Aangezien het principe van het afvangen en voorkomen van CO₂ niet beperkt is tot maritiem gebruik, maar de hele industriële sector omvat, is er een lange keten van individuele taken op te lossen waar we al onze inspanningen aan willen wijden.

Dipl.-Ing. Christoph Kensche studeerde lucht- en ruimtevaarttechnologie in Stuttgart. Hij put zijn ervaring uit vele jaren praktisch en wetenschappelijk werk in de composietsector. Van 1977-2005 werkte hij bij het Instituut voor Boew- en Ontwerponderzoek (DLR) in Stuttgart, van 2005-2007 bij Fraunhofer CWMT (later IWES) en van 2008-2015 bij Hexion in Esslingen, de harssystemen en fixeermiddel voor lichte vliegtuigen en rotorbladen voor windturbines produceert. Zijn werk richtte zich op de operationele stabiliteit en levensduurvoorspelling van lichte vliegtuigen en rotorbladen. Christoph doceerde 20 jaar lang als gastdocent aan de Universiteit van Stuttgart over de “Moeheid van vezelcomposietmaterialen” en leidde vele jaren het seminar “Rotorbladen voor windturbines” in het Haus der Technik in Essen. Naast zijn fulltime baan is hij al meer dan 30 jaar expert en adviseur.

 

Jürgen and Christoph leerden elkaar kennen in 2018 terwijl ze hun hobby zweefvliegen beoefenden. Christoph was gefascineerd door Jürgen’s idee van het afvangen van koolstof in schepen. Wij zien het werk aan het hierboven beschreven proces en de mogelijke vermindering van vervuilende stoffen als een uitdaging waaraan wij ons willen wijden en waarbij tegelijkertijd al onze ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgedaan wordt ingezet.

 

De uitvoering van het hierboven beschreven proces moet worden opgedeeld in verschillende stappen of proefprojecten.

1. Proefproject waarbij belangrijke koolstofafvangprocessen , inclusief voor- en nabehandeling en opslag van de CO₂, worden opgezet en getest op een duale brandstof scheepsdieselmotor.

2. Proefproject waarbij een grotere binnenvaart autoveerboot wordt uitgerust met of omgebouwd naar H₂-opslag en een brandstofcelmotor. De noodzakelijke regeneratieve H₂-productie en –opslag dient ter plaatse uitgevoerd te worden.

3. Proefproject waarbij synthetische brandstof wordt geproduceerd. De focus ligt hierbij op het upgraden en leveren van deze technologie aan de offshore-sector in de vorm van mobiele modules. De synthese van de brandstof en het type brandstof dat geproduceerd wordt, is gebaseerd op de randvoorwaarden van de maritieme omgeving.

4. Voorstel / planning van een Duits Centrum voor Geavanceerde Maritieme Technologie (DZMH) om alle kennis over klimaatneutraliteit te bundelen. Het opzetten van een duurzaam kenniscentrum, vooral in tijden van grote veranderingen, zal naar onze mening van groot belang zijn.