Htwee

Waterstof, ruimte, natuurwetten en veel tijd – alleen dat was nodig om alles om ons heen te creëren.

 

Het begon allemaal met waterstof

Alles wat ons op Aarde omringt, inderdaad alle materie van het universum die ons bekend is, is in feite niets anders dan de geschiedenis van de transformatie van waterstof.

Waterstof is alomtegenwoordig in zijn diverse samenstellingen, maar we vinden waterstof in zijn pure vorm alleen op plaatsen die voor het blote oog verborgen zijn en daarom vaak alleen bekend staan bij de wetenschap.

 

Hoe belangrijk is waterstof voor KR&P?

Aangezien KR&P zich bezighoudt met de productie van synthetische brandstoffen met behulp van CO₂ gefilterd uit uitlaatgassen, is waterstof voor ons van bijzonder belang als synthesecomponent.

Waterstof is een kernelement en een essentiële bouwsteen die we nodig hebben voor de productie van onze synthetische brandstoffen. Het bereik van hernieuwbare energieën, afkomstig van windenergie of fotovoltaïsche energie, stelt ons in staat om de “overtollige” elektriciteit, die in tijden van overproductie niet aan het net kan worden toegevoerd, via elektrolyse om te zetten in waterstof en dus in een opslagmogelijkheid voor energie. Aangezien een elektriciteitsnet de elektriciteit niet kan opslaan, kan het, wanneer het wordt omgezet in een vloeibare, opslag- en transporteerbare energiedrager, overal en altijd opnieuw worden omgezet.

De eerste stap is het omzetten van elektriciteit in waterstof via elektrolyse. Verdere omzettingsstappen, bijvoorbeeld het omzetten van deze waterstof in synthetische brandstof, kunnen dan naar behoefte worden uitgevoerd.

Aangezien de productie en tussentijdse opslag van waterstof niet altijd raadzaam is voor bepaalde synthesestappen, moet de apparatuur die nodig is voor elektrolyse specifiek worden geoptimaliseerd en aangepast aan onze toepassingen, of het nu gaat om modulair gebruik in de maritieme sector of gedecentraliseerde stationaire toepassingen, en dit zal ook in veel opzichten afhangen van de gewenste procesketen.

Wat vinden we belangrijk bij KR&P:

De omgang met de energiedrager waterstof in verband met de brandstofceltechnologie betekent dat we onze toekomstige energievoorziening op dit gebied CO₂-vrij kunnen maken. Met de geleidelijke invoering van brandstofceltechnologie, bijvoorbeeld transitie met LNG als energiebron voor brandstofcellen, kan een economisch transformatieproces gemakkelijker worden bereikt omdat het voortbouwt op bestaande infrastructuren.

Wat kan er van waterstof worden gemaakt?

De zon is in staat om waterstof om te zetten in helium. Mensen hebben deze kunst nog niet onder de knie en daarom moeten we genoegen nemen met andere vormen van energieopwekking en –opslag.

Echter, kan waterstof worden gebruikt om elektriciteit op te wekken met behulp van de brandstofceltechnologie die momenteel op de markt is, of het nu gaat om PEM of SOFC. Waterstof kan ook rechtstreeks worden verbrand (gasverbranding) of worden gebruikt als brandstof in aangepaste conventionele benzinemotoren. Het huidige probleem in verband met het gebruik van waterstof is en blijft de opslag van de waterstof. Op de korte en middellange termijn achten wij het gebruik van waterstof in de maritieme sector dan ook niet betamelijk vanwege de lage energiedichtheid en de onvoldoende  infrastructuur.

Methaan als “transportdrager” voor groene waterstof:

Aangezien schepen met dieselmotoren kunnen worden omgebouwd tot LNG, en dit de laatste jaren steeds meer gebeurt en de directe methanasering uit hernieuwbare energiebronnen steeds kosteneffectiever wordt, zien we een manier om op korte en middellange termijn de door de Duitse overheid vereiste transformatie van de energiesector tegen 2050 constructief te ondersteunen, door gebruik te maken van synthetisch geproduceerd methaan (e-LG). Het achteraf inbouwen van brandstofcellen die momenteel met LNG worden geëxploiteerd, maar op middellange termijn met e-LG en in de toekomst met waterstof kunnen worden geëxploiteerd, zien we als een andere aanpak om de efficiëntie van de energievoorzieningsconcepten in de maritieme sector te verhogen. Dit zou een geleidelijke verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen in de maritieme sector tegen redelijke kosten mogelijk maken.