COtwee

Koolstofdioxide is een hele bijzondere stof! Het is zowel een vloek als een zegen. In te hoge concentraties is het een klimaatschadelijk gas, maar tegelijkertijd kan het een van de grondstoffen zijn om ons uit de huidige klimaatcrisis te leiden. Veel mensen zullen zich pas in het komende decennium bewust worden van de werkelijke betekenis ervan voor de synthese van opslagbare energiebronnen!

 

Hoe belangrijk is CO2 voor ons werk bij KR&P?
Koolstofdioxide (CO₂) is de essentiële grondstof die we nodig hebben voor de productie van synthetische brandstoffen. Het recyclen van CO₂ kan een eerste stap zijn op weg naar een CO₂-neutrale samenleving. Synthetisch geproduceerde brandstoffen kunnen ons op korte termijn helpen om de koolstofuitstoot, die mede verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, te “bevriezen” en op lange termijn te verminderen. Het is in dit verband van groot belang dat we het hebben over gedefossiliseerde, maar nog niet ontkoolde vloeibare energiedragers!

Voor ons zijn de brandstoffen die synthetisch geproduceerd worden met “gerecycleerde” CO₂ daarom een onmisbaar onderdeel van de doelstellingen van de CO₂-neutrale energieopwekking die de Duitse regering in 2050 nodig heeft. Het leveren van synthetische brandstoffen kan ook bijdragen aan een bredere verdeling van de enorme inspanningen die gepaard gaan met de transformatie van de energiesector.

Door de verschuiving naar een gedefossiliseerde energiesector zal CO₂ als grondstof steeds belangrijker worden, wat met name nodig is voor de productie van brandstoffen met een hoge energiedichtheid.

 

Wat voor ons belangrijk is bij KR&P:

Het leveren van CO₂-neutrale energie betekent niet noodzakelijkerwijs dat we het moeten doen zonder energiebronnen zoals benzine of diesel! Om te begrijpen dat we op veel gebieden afhankelijk zullen blijven van op koolstof gebaseerde energiebronnen, moeten we een dieper inzicht krijgen in de energiecycli in onze economie. In dit verband houden we ons als ingenieursgroep ook intensief bezig met het concept van sectorkoppeling.

 

Bij KR&P zijn we tot de volgende belangrijke conclusie gekomen:

Op de lange termijn kan een netto-nulstelling van de CO₂-emissie alleen worden gerealiseerd via een gevestigde infrastructuur voor het afvangen van koolstofdioxide. CO₂ als grondstof in een gedefossiliseerde energiesector zal de extractie van CO₂ uit uitlaatgassen met een hoge CO₂-concentratie en in een later stadium uit minder productieve bronnen nog aantrekkelijker maken.